Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 15 października 2019r. na godzinę 18:00 zwołał obrady VII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to siódma sesja w 2019 roku. Głównym tematem sesji będą uchwały w spawie nadania nazw parkom oraz omówienie przygotowań do święta Niepodległości...

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.