Zaplanowano budowę mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Wyczółkowskiego, na wysokości posesji 34a, 63, 65 (na początku Zieleńca przy ulicy Wyczółkowskiego poruszając się w kierunku Dzielnicy Suchanino) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników na skrzyżowaniu głównej jezdni z jezdnią „sięgacza”. W lipcu bieżącego roku Rada Dzielnicy Siedlce przedstawiła Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku stanowisko w przedmiocie realizacji inwestycji budowy mini ronda przy ul. Wyczółkowskiego...

W opinii radnych realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest nieuzasadniona. Budowa ronda w miejscu o znacznym nachyleniu terenu nie przełoży się w sposób oczekiwany na bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza niechronionych tj. pieszych i rowerzystów. Dotychczas w celu dbałość o bezpieczeństwo wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz wykonane zostały wyspy pośrodku drogi ze znakami kierunku poruszania się pojazdów mające za zadanie ograniczenie prędkości pojazdów. Niestety żadne rozwiązanie nie jest skuteczne.

Radni stoją na stanowisku, iż bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma charakter priorytetowy jednak rozwiązanie proponowane przez ZDiZ dla danego obszaru, w ich opinii, nie jest właściwe. Zrealizowane w ostatnim czasie na terenie dzielnicy inwestycje polegające na budowie skrzyżowań typu rondo płaskie, pozwalają na sformułowanie tezy, iż przedmiotowe rozwiązania nie spełniają w pełni swojego zadania. Bezpieczeństwo i płynność ruchu na rondzie przy skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej, ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Paska z pewnością wzrosły, ale już rondo przy skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i ul. Bema pozostawia szerokie pole do dyskusji. Jednocześnie należy zdecydowanie podkreślić, iż w obu przypadkach uczestnicy ruchu wielokrotnie i nagminnie pokonują rondo „środkiem”, pomijając wszelkie zasady wynikające z jego funkcjonowania. Na podstawie tej obserwacji należy stanowczo i z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż taki proceder będzie stosowany na planowanym mini rondzie przy ul. Wyczółkowskiego, zwłaszcza z uwagi na nachylenie terenu, co w żaden sposób nie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto płynność ruchu nie wymaga poprawy na danym obszarze. Budowa ronda natomiast spowoduje wzrost emisji spalin, zwłaszcza generowanych przez pojazdy poruszające się ul. Wyczółkowskiego w kierunku Dzielnicy Suchanino, co w konsekwencji będzie powodowało dyskomfort mieszkańców. Ponadto należy uwzględnić kwestię zimowych warunki atmosferycznych w perspektywie bezpieczeństwa samych kierowców, pieszych i majątku mieszkańców. Nachylenie omawianego terenu jest na tyle znaczne, że aktualnie podjazdy poruszające się w górę drogi na śliskiej nawierzchni napotykają na trudności, natomiast dołożenie wymuszonego skrętu w celu ominięcia ronda podczas jazdy w górę dodatkowo utrudni podjazd i może prowadzić do kolizji, najazdów na krawężniki i znaki oraz będzie generowało hałas. Jeszcze większe problemy pojawią się podczas jazdy w dół. Odśnieżanie i solenie nie będzie rozwiązaniem, ponieważ mini rondo to kolejna konstrukcja, którą z całą pewnością będą omijały pługi.

W opinii radnych należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, jednak stosując inne niż planowane rozwiązanie. Zarząd Dróg i Zielenie w Gdańsku w odpowiedzi na stanowisko Rady Dzielnicy w przedmiotowej sprawie powołał się na liczne zgłoszenia i interwencje mieszkańców. Jest  to zastanawiające ponieważ Radni dzielnicowi nie otrzymali w ostatnich latach takich sygnałów od osób zamieszkałych przy ul. Wyczółkowskiego.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy mini ronda przy ul. Wyczółkowskiego, które odbędę  się w dniach 22 i 29 października 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ul. Kartuskiej 63-65.