Od 1 października Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt finansowany ze środków miasta Gdańska -  "Złota Rączka dla Seniora, zapewnianie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów". Świadczenie usług naprawczych jest bezpłatne i dąży do poprawienia jakości życia najstarszych mieszkańców Gdańska...

W Gdańsku każdy, kto ukończyły 75 lat może w takich wypadkach liczyć na bezpłatne wsparcie w ramach projektu. Praca fachowca jest dla seniora bezpłatna, a koszt zakupu materiałów potrzebnych do naprawy usterki jest pokrywany z budżetu projektu do wysokości 80 zł brutto. Jeśli koszt jest wyższy, różnicę pokrywa senior – wcześniej jednak kwestia wysokości koniecznej inwestycji jest uzgadniana z GSS - by nie narazić beneficjenta na zbyt duży wydatek. Osoby starsze, niesamodzielne z Gdańska, które chcą skorzystać z pomocy „złotej rączki” mogą zgłosić taką potrzebę swojej opiekunce lub pracownikowi socjalnemu MOPR, którzy w razie potrzeby pomogą w uzyskaniu usługi.

Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/halo-tu-zlota-raczka-naprawy-na-telefon-dla-gdanskich-seniorek-i-seniorow,a,156926