Na schodach łączących ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Legnicką zrealizowana została inwestycja budowy nowej infrastruktury oświetleniowej. W ramach Programu Jaśniejszy Gdańsk Miasto posadowiło 5 latarni. Inwestycja rozpoczęła się na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności powstała konstrukcja podtrzymująca, a następnie na przełomie sierpnia i września 2019 roku zamontowane zostały latarnie...

Realizacja przedmiotowej inwestycji służy oświetleniu ciągu pieszego przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwai komfortu uczestników ruchu pieszego na tym odcinku.

W ramach Programu Jaśniejszy Gdańsk Miasto planuje jeszcze realizację na terenie Dzielnicy Siedlce do końca 2019 kilku inwestycji w tym przy ul. Powstańców Warszawskich nr 61 – 71 oraz nr 57, ul. Sowińskiego (w trakcie realizacji), ul. Tarasy, ul. Bema, ul. Sowiej oraz ul. Jasnej. Jednocześnie trwają prace nad pozyskaniem właściwej dokumentacji dla budowy infrastruktury oświetleniowej w latach kolejnych m.in. dla ul. Zagrodowej.

Rada Dzielnicy podejmie działania mające na celu udzielenie przez Miasto informacji nt. lokalizacji, w których w ramach Programu Jaśniejszy Gdańsk będą powstawały kolejne latarnie. W ramach kontynuacji inwestycji Rada Dzielnicy będzie zabiegała o budowę przez Miasto oświetlenia na drugim ciągu pieszym łączącym ul. Wyczółkowskiego z ul. Legnicką, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż uczestnikami ruchu pieszego są najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy – uczniowie SP nr 58. 

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców do zgłaszania zapotrzebowania na infrastrukturę oświetleniową na terenie naszej Dzielnicy.