Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza mieszkańców dzielnicy (i całego miasta) na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie w postaci teoretycznego i praktycznego kursu poprowadzą wyspecjalizowani pracownicy firmy Medikon w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" 27 listopada o godz. 11:00. Cały projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska, a udział jest w pełni bezpłatny...

Szkolenie składało się będzie z wprowadzenia, prezentacji multimedialnych, zajęć teoretycznych, praktycznych, pokazów medycznych, dyskusji jak i ćwiczeń.

Szkolenie zakończy się rozdaniem certyfikatów potwierdzających odbycie kursu.

Miejsce i czas szkolenia: Dom Sąsiedzki "Zakopianka", Gdańsk, ul. Zakopiańska 40, 27 listopada, godz. 11:00.