Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce w Gdańsku - Wojciech Widzicki, informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63/65 odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej...

Komisja zajmie się:

1. Przygotuje rekomendacje w sprawie sposobu podziału środków z budżetu na rok 2020.
2. Omówi możliwe do realizacji projekty inwestycyjne w latach 2020 i 2021.
3. Przygotuje rekomendacje wydatkowania rezerwy na inwestycje z 2019 roku.