Koniec roku wiązał się z koniecznością zakończenia kilku inwestycji realizowanych na Siedlcach. W najbliższych dniach przedstawimy Państwu najważniejsze. Zaczynamy od ul. Sowińskiego, gdzie w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, ulica przeszła gruntowny remont. Zakres prowadzonych robót obejmował budowę oświetlenia oraz remont chodników i nawierzchni jezdni...

Wykonawcą prac była firma MHB Polska Sp. z o.o. Koszt realizacji wyniósł 673 tys. zł. Według informacji otrzymanych z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, inwestycja została już odebrana i jest objęta pięcioletnią gwarancją.

Warto przypomnieć, że dzięki interwencji radnego Mirosława Koźbiała, udało się zachować oryginalne kamienne krawężniki, które miały być zastąpione betonowymi. Radny walczył również o pozostawienie trzech przedwojennych studzienek kanalizacyjnych, pochodzących z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Niestety GIWK nie wyraziła zgody na ich ponowny montaż, ze względu na brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi. Według zapewnień wykonawcy, zostały one zdeponowane na składowisku w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. RDS podejmie działania zmierzające do ich odzyskania i ponownego zainstalowania już w innym miejscu, ale na Siedlcach. Chodzi o zachowanie jak największej ilości elementów, składających się na modernistyczny charakter ul. Sowińskiego i okolicy.

Pod koniec grudnia radni: Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Mirosław Koźbiał, Andrzej Nawara i Andrzej Wardziak odbyli wizytę gospodarczą na ul. Sowińskiego, mającą na celu ocenić faktyczny stan wykonanych prac. Stan nawierzchni ulicy nie wzbudził uwag, poza wykończeniem „łaty” przy jednym z zaworów wody oraz spadkiem nawierzchni przy wyniesieniu dla rowerzystów na początku ulicy. Radni mają natomiast poważne zastrzeżenia co do jakości wykonania chodników. Ogólnie płytki nie trzymają poziomu, są luźno ułożone i ruszają się. W wielu miejscach widać niedbale docięte płytki i krawężniki. Największy problem występuje przy wykończeniu zaworów wodnych. Stwierdzono również, że wykonawca nie uzupełnił szczelin piaskiem. Ogólnie jakość prac związanych z montażem chodnika wygląda na totalną amatorkę, dzieło partacza, a nie rzemieślnika. Sprawa ta zostanie zgłoszona do DRMG z żądaniem wyjaśnienia, kto i dlaczego odebrał taką prowizorkę! Zdajemy sobie sprawę z faktu, że kocówka roku wiąże się z koniecznością zamknięcia projektów i rozliczenia inwestycji. Nie może na tym cierpieć nasza dzielnica i jakość świadczonych nam usług.

Jeżeli mają Państwo swoje spostrzeżenia co do jakości ostatnio prowadzonych na Siedlcach inwestycji, proszę przekazywać nam swoje uwagi osobiście podczas cotygodniowych wtorkowych dyżurów w siedzibie Rady lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce