Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 28 stycznia 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady IX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2020 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na budżetem Rady Dzielnicy na rok 2020 oraz podjęcie Uchwały Budżetowej...

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad oraz projekt Uchwały Budżetowej.