W Muzeum Gdańska prezentowana jest wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”. Jak czytamy na stronie muzeum „… jest to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk”...

Kuratorem wystawy jest dr Anna Frąckowska, specjalista w dziedzinie rzemiosła artystycznego a co najciekawsze, mieszkanka Siedlec. W tym roku Muzeum Gdańska we współpracy z Radą Dzielnicy, będą realizować na Siedlcach czwartą część projektu ”Historie gdańskich dzielnic”. O szczegółach tego przedsięwzięcia napiszemy niebawem.

Na dobry początek współpracy, dr Anna Frąckowska wraz z dyrektorem Muzeum Gdańska dr hab. Waldemarem Ossowskim, zapraszają mieszkańców Siedlec na bezpłatne oprowadzenie kuratorskie po wystawie. Taka gratka dla miłośników historii Gdańska nie zdarza się często! Na wystawie prezentowanych jest około 350 eksponatów, sprowadzonych z całej Polski i ze świata m.in. z Lubeki, Hamburga, Groningen, Oslo, czy Sydney. Warto to zobaczyć.

Rada Dzielnicy Siedlce dziękuje Muzeum Gdańska za ten wspaniały gest skierowany do mieszkańców Siedlec. Liczymy na owocną współpracę w trakcie realizacji projektu „Historie gdańskich dzielnic - Siedlce”.

„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

Kiedy: 18 I 2020 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bezpłatny

Uwaga!

Ze względu na ograniczenia w ilości osób które mogą jednocześnie przebywać na terenie galerii Palowa, prosi się o wcześniejsze przybycie celem zarezerwowania miejsca.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

 

fot. D. Kula; materiały prasowe Muzeum Gdańska