W ostatnią środę, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Rady Dzielnicy Siedlce z pracownikami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Z ramienia RDS uczestniczyli w nim radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Wojciech Widzicki i Mirosław Koźbiał. W trakcie dyskusji poruszono poniższe tematy...

- bieżące naprawy nawierzchni jezdni min. Zakopiańskiej,
- odnowienie oznaczeń strefy 30, oznaczenia na ścieżkach rowerowych,
- parkowanie w parku przy ulicy Zakopiańskiej,
- wykonanie oznakowania na przystankach dla osób niedowidzących,
- montaż ławek przy bulodromie,
- montaż znaków drogowych z nazwą dzielnicy SIEDLCE,
- naprawa chodnika na Wieniawskiego (wystające studzienki),
- zgoda na instalacje po rzeźb po festiwalu NARRACJE,
- uwzględnienie bocznej odnogi ul. Zakopiańskiej 32 przy remoncie całej ulicy,
- pozostawienie historycznych krawężników i studzienek przy przyszłych remontach ulic i chodników,
- plany rozbudowy parku Na Zboczu,
- Inwestycje 2020 - wykorzystanie środków.

Jeżeli mają Państwo jakieś sprawy, które warto zgłosić na kolejnych spotkaniach z ZDiZ-tem, prosimy o przekazywanie ich osobiście w trakcie cotygodniowych dyżurów w siedzibie Rady lub pocztą elektroniczną.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce