Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła niekorzystne zmiany dla mieszkańców Gdańska. Już w listopadzie władze miasta alarmowały, że poprzez nowe zapisy zmianom ulegną stawki opłat za wywóz odpadów. Z początkiem lutego nowe zasady zaczynają obowiązywać gdańszczanki i gdańszczan...

Nowelizacja odbiera możliwość decydowania i wprowadza nakaz segregacji. Obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

więcej informacji na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/nowe-stawki-za-wywoz-odpadow-sprawdz-jakie-zmiany-czekaj-mieszkancow-gdanska,a,163689

zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl