Zapewne doskonale Państwo pamiętacie, jak na początku stycznia opisywaliśmy wizytę gospodarczą na ul. Sowińskiego, która przeszła remont generalny. Zwróciliśmy wtedy uwagę na niezwykle nieudolnie wykonany chodnik, który nie trzymał poziomu, płytki były nieumiejętnie docięte i się ruszały. Komisja Infrastruktury przy RDS wystosowała pismo do inwestora (DRMG) z żądaniem wyjaśnienia, kto odebrał taką fuszerkę...

Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy, ale na ulicy Sowińskiego pojawiła się ekipa wykonawcy, która poprawiała swoje niedoróbki. Zostały wykonane nowe obróbki zaworów wodnych, gazowych i studzienek, wyrównano fragmenty nawierzchni i wypełniono piaskiem szczeliny. Z robotnikami rozmawiał radny Andrzej Wardziak. Zapewniono go, że chodnik będzie się musiał przez jakiś czas ułożyć. Jak będą jeszcze zastrzeżenia, ekipa brukarzy wykona poprawki w ramach gwarancji.

Czas, kiedy wykonywano na Siedlcach inwestycje, bez kontroli Radnych Dzielnicowych już się skończył. Nie będziemy tolerowali fuszerek i amatorki! Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek uwagi co do jakości wykonywanych na naszej dzielnicy inwestycji, prosimy nam to niezwłocznie zgłaszać. Komisja Infrastruktury będzie na bieżąco podejmowała interwencje.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Andrzej Wardziak, Mirosław Koźbiał