W mroźny sobotni poranek, odbył się kolejny spacer gospodarczy Komisji Infrastruktury przy RDS w składzie: Karolina Motyka, Mirosław Koźbiał i Kacper Kłącz. Do grupy dołączyła radna Joanna Sobańska. Radni odwiedzili plac budowy na ul. Skarpowej, gdzie trwa remont kapitalny schodów, następnie spotkali się z mieszkankami ul. Zakosy. Na koniec udali się na wyremontowane kilka dni temu schody, łączące ulice Kolonia Zręby i Franciszka Liszta...

Pierwszym punktem spaceru były schody na końcu ulicy Skarpowej. Przypomnijmy, inwestycja ta jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, a wnioskodawcą projektu jest nasz kolega radny Jakub Wojciechowski. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykonawca otrzymał zamówione prefabrykaty i od poniedziałku ruszył z pracami. Polegały one głównie na tynkowaniu murków oporowych (tzw. policzków), aktualnie wykonywany jest szalunek pod nowe stopnie. Na miejscu był obecny kierownik robót Pan Piotr Stencel, który deklarował obsadzić plac budowy mocnym składem, aby możliwie szybko zakończyć prace. Zagrożeniem dla terminu może być aktualna sytuacja epidemiologiczna i groźba „urzędowego” wstrzymania prac na budowach. Pan Stencel zwrócił się za naszym pośrednictwem do okolicznych mieszkańców, aby na czas budowy nie korzystali ze schodów. Jest tam teraz bardzo niebezpiecznie, ponieważ na resztkach stopni zainstalowano szalunki. Prosił również, aby powstrzymać się od złośliwych uwag i komentarzy, których kilkukrotnie w tym tygodniu doświadczył on oraz jego pracownicy.

W spotkaniu uczestniczył mieszkaniec ulicy Skarpowej, pan Antoni Litrowicz, emerytowany inżynier budownictwa lądowego. Pan Antoni ma bogate doświadczenie zawodowe, w przeszłości budował między innymi Rafinerię Gdańską. Teraz jest żywo zainteresowany postępem w pracach i wysoką jakością wykonania. Zgodził się być kimś w rodzaju społecznego inspektora nadzoru. Liczymy na pana Antoniego i jego bystre oko fachowca.

O kolejnych punktach naszego spaceru gospodarczego dowiecie się Państwo w najbliższym czasie.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał; Kacper Kłącz