Ostatnim miejscem, które odwiedzili radni dzielnicy Siedlce podczas spaceru gospodarczego w sobotę 15 marca były schody łączące ul. Kolonia Zręby i Liszta. O ich remont zabiegaliśmy wspólnie z Radą Dzielnicy Suchanino. W piśmie skierowanym do nas przez GZDiZ czytamy...

„W nawiązaniu do Państwa wystąpienia skierowanego do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) drogą elektroniczną, dotyczącego stanu technicznego schodów łączących ulice Kolonia Zręby i Franciszka Liszta informuję, że w ramach bieżącego utrzymania dróg w ramach kompetencji GZDiZ wykonane zostały naprawy miejscowe opisanych schodów w zakresie ograniczonym do miejsc mogących powodować potencjalne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu”.

Kiedy dokładnie były prowadzone prace i jaka firma je wykonywała, nie poinformowano nas. Radni podczas wizytacji schodów stwierdzili, że rzeczywiście większość największych usterek została zlikwidowana. Wykonawcy zabrakło najwyraźniej dobrej woli i poczucia estetyki. Nie uzupełniono zaprawą cementową kilku ubytków. Miejsca, w których wykonywano naprawy noszą ślady nieuprzątniętej nadwyżki zaprawy. Miejmy nadzieję, że ekipa remontowa nie oszczędzała na cemencie i dobrze wykonała swoją pracę. Ostatecznie naprawa jest objęta gwarancją.

Rada Dzielnicy Siedlce dziękuje urzędnikom z Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni za szybką interwencję i liczy na kolejne naprawy nawierzchni chodników i ulic na naszej dzielnicy.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał; Kacper Kłącz