Drodzy Mieszkańcy, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji badania socjologicznego. Badanie realizowane jest na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku. Badanie poświęcone jest wzorcom konsumowania alkoholu oraz używaniu różnych innych substancji psychoaktywnych w życiu codziennym, jest ono anonimowe i polega na wypełnieniu ankiety dostępnej online...

Początkowo, projekt badawczy zakładał realizację tradycyjnymi metodami ankietowania i docierania do respondentów we wszystkich dzielnicach Gdańska (tak badanie było realizowane w pierwszej połowie marca do momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią choroby wirusowej COVID19). Forma badania online była w przewidziana jako dodatkowa, uzupełniająca, a wskutek zaistniałych okoliczności stała się metodą główną.

Link do badania: https://qqzrbs.limequery.com/744989?lang=pl

Jeżeli dysponują Państwo możliwością przekazania zaproszenia do badania osobom zamieszkującym na terenie naszej dzielnicy - prosimy o pomoc w postaci przekazania niniejszej wiadomości lub samego linku.