Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 4 czerwca 2020r. na godzinę 17:00 zwołał obrady XI sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Sesja wyjątkowo odbędzie się w sali obrad w Nowym Ratuszu (budynek Rady Miasta, 1 piętro) przy ul. Wały Jagiellońskie 1 Gdańsk. Zgodnie z zaleceniami Biura Rady Miasta, sesja musi odbyć się bez udziału Gości...

Biuro Rady Miasta zapewni Radnym na sali miejsca w bezpiecznej odległości oraz środki dezynfekujące, jednak zaleca się w miarę możliwości zabrać swoje. Z uwagi na panujący w Polsce stan epidemiczny, ochrona dostanie listę Radnych dlatego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Biuro Rady Miasta prosi również aby mieć przy sobie maseczki. W dniu sesji podjęta zostanie decyzję co do zakrywania ust i nosa.

Poniżej porządek obrad.