Kilka dni temu mieszkaniec Siedlec Pan Mariusz Sikorski posuszył na naszych mediach społecznościowych sprawę zamkniętych placów zabaw. Komisja Infrastruktury podjęła temat i skontaktowała się w tej sprawie z GZDiZ-tem. Chcieliśmy ustalić kiedy dzieci będą mogły znowu się bawić na świeżym powietrzu. Niestety prognozy terminu otwarcia nie są optymistyczne, na przeszkodzie stoi brak wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego...

Na razie, siedleckie rodziny które chcą miło spędzić czas na zabawie muszą odbić się od zamkniętych bramek. W tym tygodniu wykoszono plac zabaw na ul. Wieniawskiego. Niestety koszącym zabrakło wyobraźni lub dobrej woli, ponieważ nie ścięli trawy na ścieżce prowadzącej do placyku. Aby tam dojść, trzeba brodzić po pas w wybujałej trawie. Drugi plac na ul. Kartuskiej pozostaje w dalszym ciągu zarośnięty. Zwróciliśmy się z prośbą o jego możliwie szybkie skoszenie.

Zapraszam do zapoznania się z oświadczeniem Pani Rzecznik Magdaleny Kilian w przedmiotowej sprawie (dostępne poniżej).

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał