We wtorek 29 czerwca na zaproszenie Komisji Infrastruktury do siedziby Rady Dzielnicy przybyli radni miejscy: Anna Golędzinowska i Michał Hajduk. Radę Dzielnicy Siedlce reprezentowali radni: Andrzej Nawara, Brygida Folkmann-Banaszak, Karolina Motyka, Kacper Kłącz, Mirosław Koźbiał oraz Elżbieta Kowalska-Matuszewska...

Głównymi tematami spotkania były trzy sprawy, o których wsparcie Komisja Infrastruktury prosiła Radnego Hajduka pod koniec stycznia bieżącego roku:

 • remont chodów na ul. Ciasnej,
 • remont kapitalny chodnika wraz z podziemną infrastrukturą przy ulicy Kartuskiej w Gdańsku Siedlcach, na odcinku od numerów 68 do 126 (Baza Priorytetów Inwestycyjnych Siedlec),
 • brak szamba na posesji mieszkańca Siedlec, dzierżawiącego lokal od Gdańskich Nieruchomości.

Przypomnijmy, pisma w tej sprawie zostały wysłane do odpowiednich urzędów pod koniec stycznia. Jedynie GZDiZ odpowiedział, że nie ma środków na naprawę schodów na ul. Ciasnej i złożył deklarację przeprowadzenia doraźnych napraw w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników. W pozostałych sprawach urzędnicy milczą.

W trakcie spotkania poruszono również inne bolączki dzielnicy:

 • odrzucanie przez DRMG reklamacji, dotyczącej schodów łączących ulicę Zakopiańską z Kartuską i Tarasami,
 • zamkniętych placów zabaw,
 • koszenia trawników,
 • działalności punktów gier hazardowych,
 • stanu chodników i nawierzchni ulicy Na Zboczu,
 • kolejnego przesunięcia terminu generalnego remontu ul. Zakopiańskiej,
 • braku odpowiedzi Rady Miasta w sprawie nadania nazw parkom na Siedlcach,
 • przejezdność i parkowania na ul. Legnickiej,
 • montażu oświetlenia na ul. Skrajnej,
 • zapadająca się jezdnia przy garażach na Grota Roweckiego, problem z wysokim krawężnikami, pękającymi ścianami garaży, zarośniętymi chodnikami

Następnie część radnych udała się na spacer gospodarczy. Dołączył do nas Pan Krzysztof Flanz, aktywny mieszkaniec Siedlec, który z grupą mieszkańców zbiera podpisy pod listą poparcia dla remontu schodów na ul. Ciasnej i ulicy Na Zboczu. Pan Flanz szczegółowo przedstawił radnej Golędzinowskiej problemy miejsc, o których remont walczy od dłuższego czasu i przedstawił swoje pomysły na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Najważniejszymi sprawami dla mieszkańców tej części Siedlec jest remont schodów na ulicy Ciasnej, które w obecnej formie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Co należy wykonać:

 • poprawić stan nawierzchni,
 • doprowadzić do stanu używalności podjazd dla wózków dziecięcych oraz dostosować go do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich,
 • wykonać rynnę umożliwiającą transport rowerów (w górę i w dół),
 • zmodernizować oświetlenie (zamiana starych lamp na oprawy LED o szerszym kącie rozsyłu światła),
 • zamontować dwie ławki i kosze na śmieci.

Ostatnim przystankiem na naszej trasie była ulica Na Zboczu, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Problemy tej ulicy to zły stan chodników i brukowanej nawierzchni oraz brak ławek. Występuje także problem z dużą ilością śmieciarek, które każdego dnia przejeżdżają wiele razy, robiąc skrót w drodze do innych dzielnic. Przypomnijmy, ulica Na Zboczu sąsiaduje z ul. Malczewskiego, która z kolei jest źródłem dochodów miasta ze sprzedaży gruntów. Niestety przy podziale tych środków jesteśmy pomijani.

Radni Miejscy w podsumowaniu naszego spotkania wyrazili zrozumienie dla naszych problemów. Liczymy, że na „dobrym słowie” się nie skończy i zostaną podjęte działania, zmierzające do rozwiązania problemów Siedlec. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w działaniach prowadzonych wspólnie z radnymi miejskimi. Dziękujemy również mieszkańcom Siedlec, którzy w trakcie spaceru spontanicznie przyłączali się do naszej dyskusji i zgłaszali swoje pomysły.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał; Kacper Kłącz