Czy na ulicy Zakopiańskiej mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości parkowania swoich samochodów? Niestety to może niebawem okazać się smutną prawdą.  Aktywiści ze  stowarzyszeń: Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Lepszy Gdańsk, Piesza Polska oraz Instytut Metropolitalny złożyli uchwałę obywatelską "Bezpiecznie po Gdańsku" z postulatami utworzenia nowych tymczasowych przejść dla pieszych i poszerzenia chodników przynajmniej do 2,5 metra, tak, by piesi mogli mijać się w odległości 2 metrów, kosztem miejsc parkingowych na chodnikach...

Chcą również wyznaczenia tymczasowych pasów lub dróg dla rowerów w jezdni  tam, gdzie ich najbardziej brakuje oraz utworzenia dodatkowych dojść na przystanki tramwajowe i autobusowe. Proponowane rozwiązania mają pomóc w utrzymaniu niezbędnego dystansu w epidemii koronawirusa. O sprawie pisał w maju portal trójmiasto.pl https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Aktywisci-szersze-chodniki-i-wiecej-przejsc-ochrona-przed-koronawirusem-n145424.html i Dziennik Bałtycki https://dziennikbaltycki.pl/aktywisci-chca-wiecej-miejsca-dla-pieszych-i-rowerzystow-w-gdansku-przygotowali-obywatelski-projekt-uchwaly-dla-miejskich/ar/c1-14985934, a w dniu 7 sierpnia Radio Gdańsk https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/114004-szersze-chodniki-kosztem-miejsc-parkingowych-i-wiecej-przejsc-dla-pieszych-zebrano-podpisy-pod-projektem-uchwaly-bezpiecznie-po-gdansku/114004-szersze-chodniki-kosztem-miejsc-parkingowych-i-wiecej-przejsc-dla-pieszych-zebrano-podpisy-pod-projektem-uchwaly-bezpiecznie-po-gdansku

„Uchwała przewiduje stopniowe przekształcenie tymczasowych przejść i pasów na stałe, jeśli okaże się, że są one popularne oraz będą na to środki w budżecie Gdańska. Jednak to działania ochronne są priorytetem” - mówi Tomasz Larczyński z Lepszego Gdańska na łamach portalu trojmiasto.pl.

Jakie zmiany proponują aktywiści na Siedlcach:

  • na liście chodników przeznaczonych do poszerzenia znajduje się ulica Zakopiańska na całej długości,
  • na liście tymczasowych przejść dla pieszych wskazano skrzyżowanie
  1. Kartuskiej/Zagrodowej,
  • wskazano dodatkowe, tymczasowe dojścia do przystanków:
  1. Ciasna, zachodni kraniec obu peronów, dojście od północy,
  2. Paska, zachodni kraniec obu peronów, dojście od północy,
  3. Skrajna, zachodni kraniec obu peronów, dojście od północy,
  4. Zakopiańska, wschodni kraniec obu peronów, dojście od północy,
  • na liście tymczasowych pasów i dróg dla rowerów oraz torów ruchu rowerów znalazła się między innymi ul. Kartuska od ul. Zwierzynieckiej do ul. Łostowickiej, łącznie 3,5 km, tj. 7 km pasa pojedynczego - trasa niemożliwa do wyznaczenia w całości w oparciu o pas ruchu dla rowerów, wskazane przemienne użycie pasa i prowadzenia ruchu za pomocą znaków P-27 "kierunek i tor ruchu roweru" w zależności od warunków miejscowych.

Rada Dzielnicy Siedlce będzie zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Obawiamy się, że władze Gdańska, które w ostatnim czasie forsują takie mocno dyskusyjne projekty, będą chciały głosami radnych przeforsować tę uchwałę obywatelską, aby przypodobać się miejskim aktywistom i stworzyć wrażenie walki z koronawirusem. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane dla naszej dzielnicy rozwiązania są nie do końca przemyślane i potrzebne, a przede wszystkim skonsultowane z radnymi i samymi mieszkańcami ulic wskazanych w uchwale, popartej jedynie 340 podpisami gdańszczan. Szczególną wątpliwość budzi chęć likwidacji kilkuset miejsc parkingowych na ul. Zakopiańskiej. Aktywiści nie wskazali żadnych lokalizacji, gdzie mieliby parkować mieszkańcy. Zastanawiamy się, dlaczego znowu proponuje się rozwiązania, patrząc tylko z jednego punktu widzenia. Dlaczego aktywiści działający ponoć dla dobra mieszkańców nie biorą pod uwagę wszystkich aspektów codziennego życia gdańszczan?

Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie. Można je przesyłać mailem lub komentować ten tekst w naszych mediach społecznościowych.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał