Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 3 września 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny miejsce spotkania może się zmienić. O zmianie miejsca Przewodniczący Rady będzie informował każdego Radnego Dzielnicy telefonicznie. Będzie to czwarta sesja w 2020 roku...

Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad wnioskiem miejskich aktywistów dotyczącym m.in. ul. Zakopiańskiej oraz podjęcie Stanowiska Rady Dzielnicy. Dodatkowo omówiona zostanie sytuacja przy ul. Legnickiej.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.