Zarząd Dzielnicy Siedlce otrzymał odpowiedź Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku na pismo z dnia 06.07.2020 r. w sprawie problemów z parkowaniem i mijaniem się pojazdów na ul. Legnickiej na Siedlcach. „Oznakowanie miejsc postojowych w pełnym zakresie oznakowaniem pionowym i poziomym jest stosowane przede wszystkim w obszarach gdzie funkcjonuje Strefa Ograniczonego Postoju oraz Strefa Płatnego Parkowania, zwana dalej SPP...

Stoimy, że jedynym skutecznym rozwiązaniem preferującym mieszkańców jest wprowadzenie SPP w ciągu ul. Legnickiej. Zgodnie z przyjętą we współpracy z Kolegium Rad Dzielnic procedurą, Miasto Gdańsk na bieżąco analizuje sytuację pod kątem wprowadzenia w nich stref płatnego parkowania, w lokalizacjach co do których będą wnioski dotyczące uruchomienia tego typu stref.

Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez Komisję ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego jest ustawienie znaku B-36. Pozwoli to na egzekwowanie służbom miejskim złego sposobu parkowania oraz udrożni ulicę przywracając jej naturalne przeznaczenie.

Odnosząc się do montażu progów zwalniających, informujemy, że na ul. Legnickiej w kwietniu 2018 r. zostały przeprowadzone automatyczne pomiary ruchu drogowego. Wykazały one średnią prędkość pojazdów wynoszącą 30 km/h oraz kwantyl 85 (prędkość, jakiej nie przekroczyło 85% pojazdów), na poziomie 35 km/h, co nie daje podstaw do stosowania środków uspokojenia ruchu.

Dodatkowo informuję, że do Służb Miejskich wpływa wiele zgłoszeń mieszkańców dotyczących zastosowania progów zwalniających. W związku z powyższym została opracowana procedura pozwalająca na wskazanie kluczowych obszarów do uspokojenia ruchu. Środki finansowe, którymi dysponujemy pozwalają na wytypowanie tylko kilku lokalizacji w ciągu roku. Wobec tego prowadzony jest ranking miejsc niebezpiecznych i wybierane są takie, w których istnieje największa potrzeba wprowadzenia zmian. Podstawą do podjęcia decyzji o zastosowaniu urządzeń wymuszających na kierowcach powolną jazdę jest szczegółowa ocena stanu istniejącego obejmująca m.in. wyniki pomiarów ruchu, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz informacje od Policji.

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej wpływają rozbieżne propozycje dotyczące poprawy warunków ruchu w ciągu ul. Legnickiej Zespół ds. zarządzania ruchem zwraca się z prośba o wydanie opinii w kwestii zmiany organizacji ruchu. Stanowisko Rady Dzielnicy pozwoli na podjęcie ostatecznej decyzji i uruchomienie odpowiedniej procedury w zakresie zmiany istniejącej organizacji ruchu.”

Podpisano: Zespół ds. Zarządzania Ruchem, Radosław Liziński, Główny Specjalista.

Komisja Infrastruktury zwróciła się również do GZDiZ o pomoc w wypracowaniu najlepszego rozwiązania. Sprawa nie jest łatwa, a problemy z parkowaniem będą się nasilać. Niebawem ruszają kolejne inwestycje deweloperskie na końcu Legnickiej, co spowoduje ruch ciężkiego sprzętu budowlanego, w tym ciężarówek, a docelowo napływ samochodów nowych mieszkańców. Pracownicy odpowiedzialni za drogi przyjrzą się sprawie i zgłoszą swoje propozycje. We wrześniu planowane jest spotkanie z urzędnikami w terenie, na które zaprosimy mieszkańców. Tymczasem czekamy na Państwa opinie w sprawie propozycji Urzędu Miejskiego. Proszę przesyłać je drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy mieszkańców ul. Legnickiej, Gierymskiego i Pankiewicza o udostępnianie tego artykułu swoim sąsiadom z ulicy.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał