Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic przy Biurze Prezydenta Gdańska odrzucił kilka wniosków mieszkańców Siedlec, złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, edycja 2021.  Z powodu braku papierowej wersji odrzucono dwa projekty: Chodnik przy jezdni obok Zakopiańska 14 i Ławki na skwerze przy ul. Malczewskiego. Ponadto, pomimo wstępnej akceptacji, odrzucone zostały następujące wnioski...

3 kosze na psie odchody na ul. Na Zboczu. Uzasadnienie: Psie odchody można umieszczać w normalnych koszach ulicznych i parkowych. Dlatego nie ustawiamy na terenie miasta specjalnych, odrębnych koszy na psie odchody, a więc realizacja tego wniosku jest niezasadna.
"Zielony zakątek" przy Sołeckiej. Uzasadnienie: Teren podlega postępowaniu w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Winna Góra - centrum rekreacyjne. Uzasadnienie: Podlega roszczeniom z art 209a ugn
Plac zabaw z elementami do street workout i ławkami przy ul. Winnickiej 1, 2, Kartuskiej 81, 83, 85, 79, 79A, 79B, Zakopiańskiej 38A, 38B. Uzasadnienie: Zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.
Maszty z flagami Gdańska na Siedlcach i Emaus. Uzasadnienie: Ze wskazanych lokalizacji nowych masztów flagowych możemy zaakceptować tylko lokalizację przy skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Nowolipie i Łostowickiej, w sąsiedztwie pomnika mieszkańców Gminy Emaus poległych podczas I Wojny Światowej - Obręb 203S; działka nr: 3/2 .Pozostałe lokalizacje dotyczą lokalnych zieleńców miejskich, na których nie znajduje się żaden inny element (np. pomnik, tablica, głaz) upamiętniający ważne wydarzenie historyczne, osobę patrona itp., a wiec dostawianie w przestrzeni miasta kolejnych masztów, chociaż już posiadamy ich 99 szt. jest zbędne. Maszt z flagą powinien oznaczać miejsca ważne w skali całego miasta. Upamiętnianie i dekoracja właśnie masztami lokalnych przestrzeni jest nieekonomiczna, gdyż jest to wydatek na działania nietrwałe które nie przynoszą wymiernych korzyści mieszkańcom. Sprzeczne z zasadą gospodarności.

W trzech przypadkach urzędnicy powołują się na Art. 209a. gosp. nier. - Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przysługuje w stosunku do właścicieli lokali roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części. Urzędnicy nie wchodzą w uzasadnieniu w szczegóły. Radni Dzielnicowi podejrzewają, że tereny, na których miały być zlokalizowane projekty BO, miasto będzie chciało w najbliższym czasie sprzedać. Szczególne wątpliwości budzi sprawa Winnej Góry. Nie dalej jak dwa tygodnie temu otwieraliśmy w obecności wice prezydentów Gdańska i najważniejszych dyrektorów GZDiZ-tu punkt widokowy „Widok Macieja”. Środki na ten cel (27 tys. zł.) przeznaczyła Rada Dzielnicy, wykonawcą prac był Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Co się zmieniło przez dwa tygodnie, że nagle urzędnicy postanowili wstrzymać inwestycje na tym terenie? Czy pracownicy z GZDiZ-tu nie sprawdzili dokumentacji? Odrzucenie projektu Winna Góra Centrum Rekreacyjne, wynika najprawdopodobniej z faktu, że urzędnik rozpatrujący wniosek błędnie zinterpretował przepisy, działając jednocześnie (zapewne nieświadomie) wbrew interesom Mieszkańców Gdańska. Można przypuszczać, że nie był w terenie, którego dotyczy projekt. A może sprawa ma drugie dno? Nie jest tajemnicą, że władze miasta dążą do przejęcia ogródków działkowych na terenie Gdańska, które chcą przekształcić w tereny inwestycyjne i docelowo sprzedać deweloperom. Być może pojawił się już inwestor, zainteresowany kupnem terenu ROD im. Adama Mickiewicza na ulicy Zakosy oraz przyległej Winnej Góry, która po przejęciu działek prawdopodobnie zostanie połączona z tym terenem. Może okazać się, że w niedalekiej przyszłości „Widok Macieja” zostanie zmieniony na widok z nazwą dewelopera.

Równie kuriozalne jest uzasadnienie odmowy ustawienia trzech masztów z flagami Gdańska na terenie Siedlec i Emaus. Maszty miały stanąć w następujących miejscach:
1. na Skwerze Ignacego Wilczewskiego (obok Parku Siedlce),
2. na skwerze przy zbiegu ulic Kartuskiej, Ciasnej i Malczewskiego,
3. na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Nowolipie i Łostowickiej (w sąsiedztwie pomnika mieszkańców Gminy Emaus).

Ciężko powiedzieć co kierowało urzędniczką Działu Zieleni GZDiZ-tu, wydającą opinie w sprawie tego projektu. Czy jest to tylko niechęć bądź inna uraza do flagi miasta, które daje jej pracę i które powinna godnie reprezentować, czy kasa miejska świeci pustkami, więc urzędnicy chwytają się różnych brudnych trików, żeby odrzucić niektóre projekty.  Aby mieli Państwo wyobrażenie o kosztach ustawienia trzech masztów z flagami Gdańska, podam kilka cyfr:

Łączny koszt postawienia na Siedlcach trzech masztów z laminatu, wysokości 12 metrów, z przywiezieniem, montażem i flagą, kosztuje średnio 9,8 tys. zł (według 3 ofert dołączonych do projektu).

W 2018 roku, miasto Gdańsk zakupiło na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 11 masztów w następujących cenach:

Centrum Hewelianum, 40-metrowy maszt betonowy: cena 425 tys. zł,
Ołowianka (sąsiedztwo przepompowni) 3 maszty 16-metrowe: cena 98 tys. zł,
Węzeł Groddecka (sąsiedztwo Forum Gdańsk) 3 maszty 18-metrowe: cena 78 tys. zł,
Teren Ergo Areny, trzy maszty nieustalonej wielkości: cena 74 tys. zł,
Łączny koszt powyższych masztów to 675 tys. zł.

Proszę, aby Państwo sami sobie odpowiedzieli na pytanie, w której ze wskazanych powyżej lokalizacji znajduje się np. pomnik, tablica, głaz upamiętniający ważne wydarzenie historyczne, osobę patrona itp., predysponujący to miejsce w opinii urzędniczki z GZDiZ-tu, do ustawienia tam masztów z flagami.

Rada Dzielnicy Siedlce liczy na Państwa komentarze i uwagi. Jeżeli podzielacie opinie urzędników lub nie zgadzacie się z nimi, przekażcie nam swoją opinię. Potrzebujemy tych głosów, ponieważ chcemy walczyć o wszystkie projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Można się zapoznać, klikając na poniższy link:

https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=22

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał