W najbliższy wtorek 13 października ruszają prace przy długo wyczekiwanym remoncie ul. Goszczyńskiego na Siedlcach. Zadanie to wykonywane jest w ramach Programu Modernizacji Chodników i będzie realizowane w zakresie od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej. W związku z planowanym rozpoczęciem robót generalny wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego za naszym pośrednictwem informuje mieszkańców o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu dot. ul. Goszczyńskiego, zgodnie z zatwierdzonym projektem TOR...

Przedmiotowa organizacja ruchu będzie obowiązywała w okresie 13.10 – 30.11.2020 r. na odcinku ul. Goszczyńskiego w Gdańsku pomiędzy ul. Kartuską a ul. Zagórną.

Prace budowlane przewidziane w ramach zadania polegają na wykonaniu brakujących odcinków chodnika, remoncie odcinków istniejących, regulacji niwelety krawężników i przebrukowaniu pasów nawierzchni wzdłuż krawężnika, mają na celu poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót będzie polegała na lokalnym zwężeniu przekroju jezdni oraz ograniczeniu ruchu pieszych, zgodnie z oznakowaniem rejonu prowadzenia robót wg schematów przedstawionych na rysunkach.

O przyspieszenie prac na ul. Goszczyńskiego apelował Zarząd Rady Dzielnicy Siedlce podczas spotkania z kierownictwem Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sierpniu br. Dziękujemy Dyrektorowi Wydziału Projektów Inwestycyjnych Panu Marcinowi Dawidowskiemu za dotrzymanie danego nam słowa. Apelujemy do mieszkańców o wyrozumiałość dla drogowców oraz zamianę miejsc parkowania pojazdów podczas prowadzonych prac.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał