Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 26 listopada 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to piąta sesja w 2020 roku...

Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad projektem uchwały o odwołanie Komisji Społecznej oraz projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad oraz projekt uchwały o odwołanie Komisji Społecznej.