Na prośbę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzeja Nawary, Radny Miasta Gdańska - Michał Hajduk, złożył interpelację do Pani Prezydent - Aleksandry Dulkiewicz w sprawie oświetlenia ul. Skrajnej. Odpowiedź przysłał z-ca Prezydenta - Piotr Grzelak w której odpowiada że infrastruktura oświetleniowa powinna być pobudowana do końca 2021 roku...

Odpowiedź jest zbyt ogólnikowa dlatego Rada Dzielnicy Siedlce będzie cały czas monitorowała sprawę oświetlenia ulicy Skrajnej i zabiegać o jak najszybszy termin realizacji tej ważnej dla Mieszkańców inwestycji.