W nawiązaniu na odpowiedź z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka na interpelację Michała Hajduka dotyczącej budowy oświetlenia ul. Skrajnej, przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Nawara skierował do z-cy Prezydenta oraz DRMG pismo z prośbą o określenie dokładnego terminu realizacji tej ważnej dla Mieszkańców inwestycji...

Odpowiedź przysłał z-ca Prezydenta Alan Aleksandrowicz, w której czytamy że DRMG zakłada odbiór dokumentacji projektowej do dnia 22.05.2021 w związku z powyższym planowany termin budowy oświetlenia ul. Skrajnej planowany jest na drugą połowę 2021r.  

Rada Dzielnicy Siedlce będzie cały czas przyglądać się sprawie oraz pilnować dotrzymania terminu realizacji. Jednak cieszymy się że udało nam się przyspieszyć budowę oświetlenia o rok.