Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 lutego 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XV sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to pierwsza sesja w 2021 roku...

Głównym tematem sesji będzie przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z rezerwą z 2020 roku. Dodatkowo na sesji podejmiemy uchwałę dotyczącą proponowanych przez Radę Miasta Gdańska zmian Statutów Rad Dzielnic.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.