Od kilku dni mieszkańcy Siedlec alarmują Radę o trwającej intensywnej wycince drzew na skarpie, przy byłym Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych na ul. Powstańców Warszawskich 25. Właścicielem terenu jest deweloper Euro Styl, który buduje na nim osiedle Perspektywa. Sprawą zainteresowali się radni z Komisji Infrastruktury oraz Zarządu Dzielnicy Siedlce, którzy kilkukrotnie wizytowali ten teren...

Wnioski są następujące: drwale pił nie oszczędzają, najwyraźniej inwestor bardzo się spieszy, żeby zdążyć przed okresem lęgowym ptaków. Na większości pozostałych nielicznych drzew widnieje indywidualna numeracja, co oznacza, że są przeznaczone do ścięcia. Ponieważ inwestor posiada stosowne pozwolenia na wycinkę, która jest realizowana na prywatnym terenie, Rada Dzielnicy Siedlce nie ma podstaw do podjęcia interwencji.

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Gdańsk wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski: „- Ta wycinka jest jak najbardziej zasadna. Właściciel tego terenu zrobił to tylko po to, by nie obsunęła się skarpa. Zrobiono to wyłącznie, by nie doszło tam do katastrofy. Będą wykonywane nasadzenia kompensacyjne po tej wycince”.

Komisja Infrastruktury poprosiła o komentarz firmę Euro Styl, odpowiedź przesłał rzecznik prasowy Pan Marcin Uske: „Przesłane przez Pana zdjęcia obrazują porządkowanie terenu w obrębie realizowanej inwestycji Perspektywa na działce należącej do Inwestora. Wszelkie prace wykonywane są na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Miasta Gdańska, a ich celem jest uporządkowania terenu dla przewidywanej zabudowy oraz stworzenia terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej. Zasadniczo większość prac w tym zakresie została już zakończona. Obejmowały one wycinkę drzew (w tym chorych, po dokonaniu ich inwentaryzacji) i ograniczając się tylko i wyłącznie do tych, które stały w bezpośredniej kolizji z planowaną zabudową (budynkami) lub zagospodarowaniem terenu (ścieżki i ciągi komunikacyjne pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich i ul. Legnicką). Inwestor, zgodnie z wydaną decyzją, oprócz opłat, zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych. Skarpa zaś jest oczyszczana i będzie zagospodarowana zgodnie z projektem. Tereny zielone inwestycji przewidywane są jako miejsce rekreacji i spędzania wolnego czasu”.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał