Mieszkańcy Siedlec od kilku dni z zaniepokojeniem informują Radę Dzielnicy o rzekomym parkometrze, który stanął w zatoczce przy ul. Kartuskiej na wysokości numerów 82-84. Ponieważ w ostatnim czasie urzędnicy nie wysyłali do nas żadnej oficjalnej informacji o ustanowieniu na Siedlcach strefy płatnego parkowania, sprawę postanowiła zbadać Komisja Infrastruktury...

Po przeprowadzeniu wizyty gospodarczej okazało się, że nie jest to parkometr, tylko stacja ładowania pojazdów elektrycznych, której operatorem będzie ENERGA. Jak poinformowała nas Pani Agata Lewandowska z Działu Inżynierii Ruchu GZDiZ, na Siedlcach będą umiejscowione dwie stacje. Pierwsza już jest na Kartuskiej, druga niebawem stanie na parkingu wielostanowiskowym cmentarza przy ul. Łostowickiej. Plan budowy ogólnodostępnych stacji w Gdańsku został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska. Do końca marca powstanie w naszym mieście 210 punktów ładowania.

Zwolennicy nowych technologii oraz właściciele nowoczesnych automobili z napędem elektrycznym powinni być zadowoleni. Mieszkańcy okolicznych bloków raczej będą smutni, ponieważ odpadną dwa miejsca parkingowe, na których nadmiar na Siedlcach nie możemy narzekać. Przed każdą stacją zostaną namalowane dwie koperty oraz stanie znak D-18a "parking - postój na czas ładowania".

O wyborze lokalizacji zadecydowała grupa robocza składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska oraz Energi Operator SA. Podobno odbywały się również w tej sprawie konsultacje społeczne, jednak do Rady Dzielnicy nie wpłynęło od wymienionych firm oraz radnych miejskich z naszego okręgu żadne zaproszenie do zaopiniowania siedleckich lokalizacji.

Plan rozmieszczenia stacji przygotowano w oparciu o kryteria:

1) Gęstości zaludnienia (tzw. „mapy ciepła”) istotnej z punktu widzenia planowania liczby punktów ładowania.
2) Odległości stacji transformatorowych zapewniających zasilanie punktów ładowania.
3) Dostępu do gruntów w dyspozycji Gminy (np. w pasie drogowym lub na działce GMG).
4) Lokalizacji wymuszającej naturalną rotację pojazdów, np. punkty użyteczności, aby zapobiec sytuacji długotrwałego postoju i blokowaniu infrastruktury dla pozostałych użytkowników.
5) Lokalizacji funkcjonujących już punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał