Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 27 kwietnia 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to druga sesja w 2021 roku...

Głównym tematem sesji będzie omówienie działalności oraz funkcjonowanie mediów Rady Dzielnicy Siedlce, a także współpraca Rady Dzielnicy z Radą Dzielnicy Miasta Gdańska.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.