Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 10 czerwca 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Siedlce. Z uwagi na panujący w Polsce stan Epidemiczny, a także dla zachowania odpowiedniego dystansu sesja odbędzie się w Domu sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40. Będzie to trzecia sesja w 2021 roku...

Głównym tematem sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie propozycji inwestycji do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.