Rada Dzielnicy Siedlce otrzymała od Prezydent Miasta Gdańska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa ul. Malczewskiego w Gdańsku”, czyli remoncie ulicy. Po analizie dokumentu radnych zaniepokoiły trzy sprawy...

  1. lokalizacja trzech podziemnych zbiorników retencyjnych, z których jeden ma powstać pod zieleńcem przy zbiegu ulic Kartuskiej, Ciasnej i Malczewskiego,
  2. konieczność wycięcia 78 drzew i krzewów wzdłuż ulicy,
  3. parametry techniczne nawierzchni ul. Malczewskiego.

O budowie zbiornika dowiedzieliśmy się przypadkowo od pracownika GZDiZ, kilka dni wcześniej. W tym roku, w miejscu inwestycji miał powstać z budżetu Rady Dzielnicy atrakcyjny skwer z dużą ilością zieleni, kwiatami, alejkami i ławkami. Radni przeznaczyli na ten cel 130 tys. zł. W ostatniej chwili okazało się, że w związku z planowanym remontem ul. Malczewskiego, inwestycja nie może zostać zrealizowana. Zaniepokojenie radnych budzi fakt, że zbiornik zajmie większą część skweru. Trzeba będzie również wyciąć 8 starych drzew. Zbiornik będzie częściowo zlokalizowany pod placem zabaw i wybiegiem dla psów. Te mają zostać odtworzone po zakończeniu budowy.

Nasze wątpliwości zgłosiliśmy radnym miejskim p. Annie Golędzinowskiej i p. Piotrowi Gierszewskiemu, którzy zorganizowali i uczestniczyli w telekonferencji z kierownictwem Wydziału Projektów Inwestycyjnych UM. W trakcie dyskusji kierownik WPI p. Marcin Dawidowski omówił założenia planowanej inwestycji oraz wysłuchał naszych zastrzeżeń. Radni dzielnicowi nie kwestionowali potrzeby budowy zbiorników, ale wnioskowali o zmianę ich kształtu, co pozwoli zachować stary drzewostan. Padały również pytania o grubość warstwy ziemi, która będzie przykrywała zbiornik. Jeżeli będzie zbyt mała, na powierzchni nie uda się stworzyć planowanego skweru, który docelowo ma być wizytówką dzielnicy. Urzędnicy zadeklarowali, że projekt nie jest wiążący, a nasze argumenty zostaną przedstawione projektantowi. Niebawem odbędą się również kolejne konsultacje.

Padły również pytania o parametry techniczne ulicy Malczewskiego. Według założeń projektowych nawierzchnia ma to być z warstwy bitumicznej, z płytkami betonowymi (w zakresie ciągu pieszo jezdnego). Radni zdecydowanie sprzeciwiają się likwidacji historycznego bruku i zastąpienie go niskiej jakości asfaltem oraz polbrukiem. Podczas spotkania Rady z prezydentem Alanem Aleksandrowiczem i p. Marcinem Dawidowskim w 2019 r. przestawiono trzy koncepcje wyglądu ulicy. Wszystkie przewidywały częściowe zachowanie historycznego bruku oraz wykonanie pobocza i chodników z dużych eleganckich płyt kamiennych. Teraz wychodzi na to, że urzędnicy chcą zrealizować remont w wersji niskobudżetowej, przy okazji pozyskać drogocenną kostkę brukową, z której Siedlce są masowo drenowane ostatnich latach i tygodniach. Sprawa nawierzchni oraz lokalizacji przeznaczonych do wycinki drzew zostanie opisana w najbliższym czasie.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot: Mirosław Koźbiał, Karolina Motyka