Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie doszedł do skutku zaplanowany na wtorek 22 czerwca 2021r. spacer gospodarski po Siedlcach z udziałem prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. W trakcie zaplanowanego na 1,5 godziny spotkania miały zostać poruszone poniższe sprawy..

1. Park Siedlce.
a) Zmiana nazwy Parku im. Gen. Józefa Bema na Park Siedlce.
b) Możliwość zrealizowania amfiteatru w Parku im. Gen. Józefa Bema.
c) Problem parkowania przy ulicach Pohulanka i Malczewskiego.
2. Ulica Zakopiańska.
a) Remont ulic: Leona Wyczółkowskiego, Wieniawskiego (przełożenie bruku).
b) Zakres remontu ulicy Zakopiańskiej wraz z pominiętą w zakresie robót odnogę przy Zakopiańskiej 30.
c) Oświetlanie ulic Pohulanka, ciągu pieszego Wyczółkowskiego – ul. Legnicka. d) Częstsze dbanie o porządek w rejonie Winnej Góry.
e) Upamiętnienie miejsca zamieszkania Konstantego Kulki (ul. Zakopiańska 24). f) Możliwość odtworzenia fontanny przy ul. Zakopiańskiej.
g) Kompleksowy remont chodnika wraz z podziemną infrastrukturą przy ulicy Kartuskiej na odcinku od numeru 68 do 126.
h) Remont schodów przy ul. Ciasnej.
i) Możliwość utworzenia chodników przy ul. Na Zboczu.
3. Ulica Malczewskiego.
a) Remont ulic Sołeckiej oraz Na Zboczu (przejazd z dzielnicy Chełm).
b) Przedłużenie ulicy Narewskiej w rejonie ul. Malczewskiego 98 – odtworzenie fragmentu zejścia z górnego tarasu dzielnicy.
c) Problemy z piciem alkoholu w okolicach szkoły podstawowej oraz Liceum nr VIII.
d) Oświetlenie schodów przy ul. Pobiedzisko.
4. Ulica Kościelna.
a) Remont ulicy Kościelnej.
b) Remont ulic Zagórnej, Nad Jarem, Brukowej.
5. Ulica Kartuska.
a) Przeznaczenie budynku przy ul. Kartuskiej 124A (możliwość utworzenia Domu Kultury).
b) Rozmowa na temat zagospodarowania Parku Emaus.

Zaproszeni do uczestnictwa w spacerze:

  • Prezydent p. Aleksandra Dulkiewicz
  • Radni Miasta Gdańska (okręg wyborczy nr 3)
  • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy p. Brygida Folkmann
  • Przewodniczący Rady Dzielnicy p. Andrzej Nawara
  • Dyrektor Gdańskich Nieruchomości p. Przemysław Guzow
  • Przedstawiciel Wydziału Projektów Inwestycyjnych
  • Przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
  • Przedstawiciel Biura Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
  • Przedstawiciele portalu gdansk.pl

Przypomnijmy, ostatni raz urzędników tak wysokiego szczebla gościliśmy na dzielnicy w styczniu 2018 roku, w trakcie spotkania Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami Siedlec i Wzgórza Mickiewicza. Nowy termin wyznaczono na 22 lipca. Cały czas dochodzą nowe trudne sprawy jak problemy z ul. Legnicką, wstrzymanie na czas nieokreślony remontu i przejezdności ul. Nad Jarem, czy budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ciasnej, dlatego zakres omawianych spraw może ulec zmianie.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał