Przeprowadzony w ubiegłym roku w ramach BO 2018 generalny remont schodów łączących ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich szybko okazał się rozczarowaniem. Tynk na murkach oporowych przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Problem zauważył i zgłosił do DRMG jako reklamację radny Jakub Wojciechowski...

Z końcem lutego wykonawca zbił tynk i zniknął. Na wniosek zaniepokojonych mieszkańców, sprawą zajęła się Komisja Infrastruktury przy Radzie Dzielnicy, która skontaktowała się z wykonawcą Lehmann Sp. z o.o.

Właściciel firmy wyjaśnia, że problem z tynkiem powoduje brak izolacji. Murek nie był zbudowany od nowa, jedynie został otynkowany. W zimowe lub deszczowe dni ściany „piją” wodę, dlatego odchodzi tynk. Opóźnienie w rozpoczęciu robót gwarancyjnych spowodowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w poprzednich miesiącach. Komisja otrzymała zapewnienie, że prace rozpoczną się lada dzień i potrwają około dwóch tygodni. Na ścianach ma być ułożona specjalna bardzo mocna zaprawa, stosowana w uszczelnieniach ścian betonowych. Wykonawca prowadzi obecnie rozmowy z producentem zaprawy nad dopasowaniem optymalnego i najbardziej trwałego rozwiązania.

Przypomnijmy, w ramach ubiegłorocznego remontu, którego koszt zamknął się w kwocie 154 tys. złotych, wykonano następujące prace:

- remont schodów,
- remont murów oporowych,
- renowację balustrad,
- wymianę nawierzchni na dojściach do schodów,
- montaż elementów małej architektury,
- nasadzenia zieleni,
- montaż stylowego oświetlenia.

Nadzór nad inwestycją sprawowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał