W środę 14 lipca przypada 5 rocznica tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego w Nicei, miasta partnerskiego Gdańska. Radni Dzielnicowi wraz z władzami miasta reprezentowanymi przez Wiceprezydenta Piotra Grzelaka uczczą to wydarzenie w środę 14.07 o godzinie 11:15 na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na Siedlcach, przy ul. Powstańców Warszawskich 25...

Zapraszamy mieszańców Siedlec oraz gdańszczan do uczestnictwa w uroczystościach.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce