Radni dzielnicy Siedlce, wspólnie z zastępcą prezydent Gdańska Piotrem Grzelakiem i Alainem Mompertem - konsulem honorowym Francji na Pomorzu oraz mieszkańcy Siedlec i Aniołków złożyli kwiaty na Wojskowym Cmentarzu Francuskim, przy ul. Powstańców Warszawskich. W środę, 14 lipca przypadała 5 rocznica zamachu w Nicei, miasta partnerskiego Gdańska, w którym śmierć poniosło 87 osób...

Więcej informacji na portalu miejskim gdansk.pl pod linkiem:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/konsul-honorowy-zastepca-prezydent-gdanska-oraz-radni-siedlec-uczcili-5-rocznice-zamachu-w-nicei,a,200187

 

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl