W czwartek 22 lipca Siedlce odwiedziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Spacer gospodarczy rozpoczął się w Parku Siedlce, następnie był kontynuowany ulicami Zakopiańską, Tarasy, Ciasną, Malczewskiego i zakończył się na ul. Kościelnej. Radę Dzielnicy reprezentowali radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Joanna Sobańska, Lucyna Karczewska, Andrzej Nawara, Wojciech Widzicki, Andrzej Wardziak i Mirosław Koźbiał...

Pani prezydent towarzyszyli wysokiego szczebla urzędnicy miejscy: Przemysław Piotr Guzow z Gdańskich Nieruchomości, Tomasz Wawrzonek z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wojciech Kruczkowski z Wydziału Programów Inwestycyjnych, Krzysztof Molęda z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Ryszard Gajewski z Gdańskich Wód oraz przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska. Radni w podgrupach zgłaszali szefom poszczególnych jednostek różne problemy, z którymi boryka się nasza dzielnica. O czym konkretnie rozmawiano, niebawem dowiecie się Państwo w osobnym materiale.

Podziękowania należą się pani Sylwii Betlej i panu Pawłowi Kordowskiemu z Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami za zorganizowanie spaceru. Radnych dzielnicowych w negocjacjach o sprawy Siedlec wspomagali obecni na spacerze radni miejscy z naszego okręgu: Anna Golędzinowska, Piotr Gierszewski, Piotr Dzik i Przemysław Malak.

Relacja ze spaceru dostępna jest na stronach portalu gdansk.pl pod poniższym linkiem:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/spacer-prezydent-gdanska-po-siedlcach-w-towarzystwie-radnych-dzielnicy-i-radnych-miejskich,a,200762

Niebawem przedstawimy Państwu pełną listę spraw poruszonych podczas spaceru.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl