Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 września 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to czwarta sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie wybór inwestycji priorytetowej, zmiana uchwały dotyczącej zmiany nazwy parku Siedlce oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącej Zarządu dzielnicy Siedlce...

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

W związku z nieterminowym otrzymaniem projektu uchwały dotyczącego odwołania Przewodniczącego Zarządu oraz w celu uchylenia wątpliwości prawnych zgłaszanych przez część Radnych, Przewodniczący Rady przesunął termin  XVIII Sesji Rady Dzielnicy Siedlce z 6 na 9 września na godz. 18:00 w Siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Kartuskiej 63/65.

Poniżej porządek obrad.