Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 20 września 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to piąta sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie wybór nowego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, jego zastępcy oraz członków Zarządu...

Dodatkowo przedstawione zostanie stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie działki Kartuska 36, 36a, 38, 40 i 42.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.