Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 11 października 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to szósta sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie wybór nowego Przewodniczącego i Zastępcy Zarządu Dzielnicy oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy...

Dodatkowo przedstawione zostanie stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie działki Kartuska 36, 36a, 38, 40 i 42.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.