W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Siedlce przez Panią Brygidę Folkmann-Banaszak. Na sesji Rady Dzielnicy Siedlce w dniu 11 października 2021 został wybrany nowy trzy osobowy zarząd Dzielnicy. Skład nowego zarządu to przewodniczący zarządu Pan Wojciech Widzicki, zastępca przewodniczącego Pan Mirosław Koźbiał oraz członek zarządu Pani Karolina Motyka...

Priorytety działania zarządu w najbliższym czasie to:

  • Ulica Legnicka i kwestia wyznaczenia drogi technicznej dla budowy firmy Yarel nie kolidującej z ruchem na ulicy Legnickiej.
  • Remont ulicy Malczewskiego i związanej z tym budowy zbiornika retencyjnego na terenie zielonym u zbiegu ulic Kartuska, Ciasna i Malczewskiego.
  • Remont ulicy Zakopiańskiej i zgłaszane wątpliwości co do ograniczenia ilości miejsc do parkowania.
  • Zagospodarowanie terenów zielonych w tym park przy ulicy Bema, Winna Góra, park przy ulicy Staro Dworskiej.
  • Remont schodów łączących ul. Zakosy i Wieniawskiego.
  • Zwrócenie urzędnikom uwagi na problem ul. Na zboczu i koniecznego remontu.

Plany organizacyjne nowego zarządu to przede wszystkim:

  • regularne raz w miesiącu posiedzenia zarządu.
  • W każdy wtorek na dyżurach radnych obecność przynajmniej jednej osoby z zarządu.
  • Zostanie wyznaczony dodatkowy dzień w tygodniu, gdzie w siedzibie rady będzie można umówić się na spotkanie z członkami zarządu.
  • Od listopada wracamy też do publikowania na stronie internetowej rady dokumentów takich jak uchwały, sprawozdania z sesji jak i spotkań zarządu, ważnej dla dzielnicy korespondencji.

Z poważaniem

Wojciech Widzicki

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Siedlce