Z pewnością niektórzy mieszkańcy Siedlec przechadzający się ulicą Kartuską na wysokości ul. Goszczyńskiego zauważyli ogrodzenie i robotników pracujących na zieleńcu. Proszę się nie obawiać, z pewnością nie stanie tam kolejny budynek tylko ogród deszczowy. O realizowanej w tym miejscu inwestycji opowiedziała radnym dzielnicowym pani Agnieszka Kowalkiewicz, Kierownik Działu Adaptacji do Zmian Klimatu z Gdańskich Wód, które finansują budowę...

„Ogród deszczowy, który właśnie zakładamy, będzie się składał z siedmiu niecek połączonych tzw. przelewami grawitacyjnymi, i odbierał wodę ze specjalnie wybudowanych wpustów ulicznych z ul. Goszczyńskiego i ul. Kartuskiej. Jego powierzchnia będzie zbliżona do powierzchni ogrodu, który powstał pod koniec ubiegłego roku w Śródmieściu, przy węźle Groddecka, u zbiegu ulic 3 Maja i Armii Krajowej. Wyniesie około 780 mkw. W ogrodzie zostaną wykorzystane rośliny dobrze radzące sobie z nadmiarem wody. Trzy niecki zostaną obsiane specjalnym gatunkiem łąki kwietnej. Tak przygotowany system będzie mógł zgromadzić około 70 m sześc. wody. W związku z prowadzonymi obecnie pracami związanymi z przekierowaniem spływu wody opadowej z jezdni do niecek z zielenią retencyjną, wykonane zostanie obniżenie krawężnika do poziomu jezdni oraz wprowadzenie krawężników ze zintegrowanym kanałem odwadniającym i odpływem - będą to betonowe korytka ściekowe zbudowane w poprzek chodnika.

Zastosowanie ogrodu deszczowego ma na celu spowolnienie spływu, zagospodarowanie i zatrzymanie wody opadowej w krajobrazie poprzez dostarczenie jej do specjalnie wybranych grup roślin, które dodatkowo oczyszczają deszczówkę, zanim trafi ona ostatecznie do gleby. Ogród wykonywany jest ze środków spółki. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę listopada”.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl