Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 4 listopada 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XXI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to siódma sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie omówienie wykorzystania środków z niezrealizowanych projektów z 2021r...

Dodatkowo omówione zostaną propozycje do Budżetu Rady Dzielnicy na rok 2022. Radni dokonają również wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.