W ramach podsumowania głosowania mieszkańców Siedlec w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego warto zauważyć, że tym razem szczęśliwie nie wygrały pojedyncze duże projekty, z którymi urzędnicy najwyraźniej sobie nie mogą poradzić, przez co opóźnienia w realizacji sięgają kilku lat. Sytuacja ta ma miejsce na naszej dzielnicy...

Niepokojąca jest bardzo mała frekwencja, która najprawdopodobniej świadczy o braku zaufania gdańszczan do idei Budżetu. Na dole znajdą Państwo kilka statystyk dotyczących głosowania na Siedlcach.

Do 7 listopada 2021 r. dostępna jest ankieta ewaluacyjna Budżetu Obywatelskiego 2022 - https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/676056/budzet-obywatelski-2022.html.

W tym roku jest tylko jedna ankieta zarówno dla Wnioskodawców, jak i pozostałych Mieszkańców. Osobom odpowiedzialnym za BO będzie bardzo miło, jeśli poświęcą Państwo czas na jej wypełnienie i przekażą swoje uwagi, pomysły oraz propozycje zmian dot. Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Informacja o liczbie osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz wpisanych do rejestru wyborców na swój wniosek w podziale na jednostki pomocnicze miasta Gdańska według stanu na dzień: 30-09-2021 dla dzielnicy Siedlce:

  • liczba osób zameldowanych i wpisanych na pobyt stały: 11878
  • liczba osób zameldowanych i wpisanych na pobyt czasowy: 345
  • liczba osób zameldowanych i wpisanych do rejestru wyborców: 169
  • łącznie uprawnionych do głosowania: 12 392

Łączna liczba głosujących: 1052

  • kobiety: 630
  • mężczyźni: 422

Frekwencja w przedziałach czasowych:

  • frekwencja na 10.10: 2,22%
  • frekwencja na 12.10: 2,94%
  • frekwencja na 14.10: 3,45%
  • FREKWENCJA NA 18.10. (KONIEC GŁOSOWANIA): 8,49%

Wśród głosujących mieszkańców Siedlec znalazło się sześcioro noworodków oraz siedmioro seniorów w przedziale wiekowym od 90 do 94 lat.

Frekwencja w sąsiednich dzielnicach:

·        Śródmieście

5,4%

·        Chełm

7,81%

·        Wzgórze Mickiewicza

14,50%

·        Ujeścisko-Łostowice

12,23%

·        Piecki-Migowo

13,00%

·        Suchanino

8,98%

·        Aniołki

10,76%

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce