11 listopada 1918 r., w wagonie sztabowym w Compiègne, gdzie mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Focha, podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami. W 103 rocznicę zakończenia I wojny światowej na francuskim cmentarzu wojskowym na gdańskich Siedlcach odbyła się uroczystość, upamiętniająca zwycięstwo, podpisanie pokoju oraz wszystkich poległych za Francję...

Gospodarzem obchodów był Ambasador Francji w Polsce, Pan Frédéric Billet. W uroczystościach wzięli udział pracownicy służb dyplomatycznych Republiki Francuskiej, stacjonujący w Polsce żołnierze, weterani, oraz licznie przybyli mieszkańcy Gdańska. Władze lokalne reprezentował Prezydent Gdańska, Pan Allan Aleksandrowicz oraz Zarząd Rady Dzielnicy Siedlce. Wartę honorową wystawiła Akademia Marynarki Wojennej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, która odegrała „Marsyliankę” oraz „Mazurek Dąbrowskiego”.

Pomnik ufundował rząd Republiki Francuskiej, dla upamiętnienia poległych na ziemiach polskich żołnierzy francuskich. Odsłonięty został 60 lat temu, 2 listopada 1961 roku, a u jego stóp widnieje napis: „Swoim synom zmarłym za Francję w Polsce wdzięczna Republika Francuska”. Na Siedlcach spoczywa 1359 Francuzów.

Zarząd Rady Dzielnicy dziękuje mieszkańcom Siedlec za przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców ul. Legnickiej oraz p. Wojciecha Gilli, za wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Link do filmu:
https://youtu.be/cN-VWV65Ic4

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce

Fot. Mirosław Koźbiał
Fot. Wojciech Gilla