Zarząd Dzielnicy Siedlce zwraca się do mieszkańców Dzielnicy Siedlce o składanie wniosków z propozycjami do budżetu Rady Dzielnicy na rok 2022 w ramach konsultacji społecznych. Wnioski prosimy składać wypełniając dedykowany formularz online dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/nDDJuMipc8wouJVS9. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza online jest możliwość pobrania wniosku papierowego w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63/65 podczas dyżurów radnych w każdy wtorek w godzinach 18:00 - 19:00...

Propozycje do mogą składać osoby prywatne, które będzie realizował Zarząd Dzielnicy po przyjęciu budżetu przez Radę Dzielnicy Siedlce. W formularzu wystarczy w wybrać „Osoba prywatna …” pojawią się odpowiednie pola formularza. Wnioski z propozycjami mogą składać także organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozliczenie projektów. W formularzu należy wybrać „Organizacja NGO, firma”

Wojciech Widzicki

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Siedlce