Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 grudnia 2021r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XXII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to ósma sesja w 2021 roku. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 oraz omówienie zasad konsultacji społecznych dotyczącego budżetu Rady Dzielnicy na rok 2022...

Dodatkowo omówiona zostanie sprawa ulicy Zakopiańskiej oraz potrzeba wprowadzenia strefy płatnego parkowania w części dzielnicy.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski.

Poniżej porządek obrad.