Przekazujemy dobre wiadomości z ul. Legnickiej. Firma Yareal Polska, która planuje zbudować na jej końcu luksusowe osiedle apartamentowe, podpisała porozumienie z Ambasadą Francji w sprawie użyczania zaplecza i rezerw terenu Wojskowego Cmentarza Francuskiego w Gdańsku Siedlcach pod budowę drogi technicznej na czas trwania budowy. Porozumienie to łagodzi konflikt dewelopera z mieszkańcami i daje nadzieję na lepsze relacje w przyszłości.

Porozumienie jest wspólnym, dużym sukcesem mieszkańców i Zarządu Rady Dzielnicy. Dzięki wzorowej współpracy, przemyślanej strategii, wnikliwej analizie dokumentów oraz licznym wizytom u urzędników, wspólnie doprowadzono do sytuacji, że ta kameralna ulica, architektoniczna perła gdańskiego modernizmu lat 20 XX w. nie stanie się drogą dojazdową na plac budowy i nie zostanie zniszczona przez ciężki sprzęt budowlany.

Przypomnijmy historię sprawy. Deweloper wystąpił do GZDiZ-tu z wnioskiem o czasową (dwuletnią) zmianę organizacji ruchu na ul. Legnickiej, argumentując go brakiem możliwości alternatywnego dojazdu. Nowa organizacja zakładała wyłączenie możliwości parkowania w godzinach od 7:00 do 17:00, pozbawiając większość mieszkańców miejsc parkingowych oraz dojazdu do prowadzonych w tej lokalizacji działalności. Na zorganizowanym z inicjatywy radnych dzielnicowych spotkaniu z urzędnikami i przedstawicielami dewelopera w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka”, mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko planom miasta. W następstwie dosyć emocjonalnej i nerwowej dyskusji, mieszkańcy zorganizowali się w „Komitet na rzecz ul. Legnickiej w Gdańsku”, który przejął na siebie ciężar rozmów z urzędnikami oraz wspólnie z radnymi dzielnicowymi opracowywał strategię działania. Przedstawiciele Komitetu, równolegle do prac radnych dzielnicowych, opracowali warianty alternatywnych dojazdów do działki dewelopera oraz sporządzali własne pisma. Wspólnie z radnymi spotkali się z przedstawicielami GZDiZ-tu, architektem miejskim p. Piotrem Lorensem oraz Katarzyną Rauber, Dyrektorem Regionalnym YAREAL Polska w ramach spaceru gospodarczego, na którym oceniono i zweryfikowano przygotowane propozycje. Komitet prowadził również bezpośrednie rozmowy z Prezydentem Panem Piotrem Grzelakiem, w obecności przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Skarbu i GZDiZ-tu. Wykonana praca przyniosła sukces, chociaż przed mieszkańcami ul. Legnickiej stoją kolejne wyzwania. Chodzi o ucywilizowanie sposobu parkowania oraz finalnie, do doprowadzenia do sytuacji, w której ulica (obecnie ślepa) zostanie przedłużona i zyska wjazd i wyjazd z dwóch stron.

Należy zaznaczyć pozytywną postawę pracowników GZDiZ-tu, Zastępcy Dyrektora ds. Zarzadzania Pana Tomasza Wawrzonka oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu Pani Agaty Lewandowskiej, którzy choć pierwotnie stali w opozycji do argumentów mieszkańców, w dalszej perspektywie aktywnie uczestniczyli w sprawie, nie unikali kontaktu, organizowali spotkania oraz dotrzymywali terminów i złożonych obietnic.

Należy również podkreślić, że w tym przypadku bezpośredni dialog przedstawicieli Miasta z mieszkańcami przyniósł rozwiązanie kompromisowe z poszanowaniem interesów wszystkich stron. 

Zarząd Rady Dzielnicy Siedlce