Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce - Joanna Sobańska informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 o godzinie 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Budżetowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63 - 65...

Porządek posiedzenia:

  1. omówienie wniosków do budżetu Rady, które spłynęły do 30.11.2021
  2. omówienie potrzeby dostosowania uchwalonych w lipcu 2019 „Zasad dotyczących realizacji wniosków budżetowych Rady Dzielnicy Siedlce” (tzw. regulamin wydatkowania) do charakterystyki programu Witkac, wraz z wypracowaniem rekomendacji dla Zarządu.

Joanna Sobańska

Przewodnicząca Komisji Budżetowej