Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje o posiedzeniu zarządu w dniu 07.12.2021 o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Kartuskiej 63 – 65. Poniżej porządek obrad posiedzenia Zarządu Rady Dzielnicy Siedlce...

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie bieżących spraw Zarządu.
  3. Omówienie wniosków zgłoszonych do budżetu RD Siedlce w ramach konsultacji społecznych. 
  4. Omówienie kwestii organizacji konsultacji społecznych w zakresie ustanowienia strefy płatnego parkowania przy ul. Zakopiańskiej oraz ustalenia jednego kierunku ruchu pojazdów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad. 

Wojciech Widzicki

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Siedlce